Maden ve Su Arama

 

Konut ve endüstri amaçlı su ihtiyaçlarının karşılanması

 • Su yatağının derinliği, verimi akış doğrultusu ve yönünün belirlenmesi
 • Akifer özelliklerinin (porozite, permeabilite,...) belirlenmesi
 • Sondaj kuyusuna ait yer seçimi, geliştirilmesi ve temizlenmesi
 • Sondaj kuyularının verim tespiti
 • Jeotermal alanların belirlenmesi
 • Tatlı - tuzlu su ayrımının yapılması
 • Sertlik, ph, klorür testleri ile su içilebilirliğinin belirlenmesi 

Maden ve endüstriyel hammadde aramaları

 • Petrol ve doğalgaz aramaları 
 • Kil, kum, çakıl ve feldspat ocaklarının tespiti ve rezerv tayini 
 • Basınç birikim alanları
 • Maden damarlarının geometrisinin belirlenmesi
 • Taş ocaklarında kayaların sökülebilirliği, sertlik sınıflandırılmasının yapılması
 • Maden ve kömür aramaları ve rezerv tahmini