Deprem Projeleri

 

  • Deprem ivme ölçümleri
  • Mikrotremör Ölçümleri
  • Zemin büyütmesi ve haritalanması
  • Yapıların depreme dayanıklılığının incelenmesi
  • Nükleer santral ve barajlar için yer seçimi
  • Mikro bölgelendirme ve risk analizi
  • Zeminin spektral özellikleri
  • Yer baskın titreşim periyodu
  • Statik hesaplara esas olacak deprem parametreleri
  • Yapı ömrü içinde beklenen en büyük deprem büyüklüğü (M) ivmesi (a) ve şiddeti (I)