FORE KAZIK

 Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde bina yükünü sağlam zemine taşıtmak amacıyla yapılan kazıklardır. Bu kazıklar sondaj kazıkları olup yöntemleri yapılan sahanın durumu, zemin yapısı, kazığın çapı ve derinliğine bağlıdır. Delik çapı Fore Kazık 50 cm ile 250 cm arasında olabilir.

Statik proje hesaplamaların da Fore kazık sistemiyle yapılan zeminlerde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi zeminin kuru ve düzgün olmasıdır.

Makine faktörü, işçilik, hava koşulları vb. gibi bir çok konu imalatın düzgün olmasıyla ilgilidir. Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden zeminde 3 çap, sadece ön muhafaza borusunun yeterli olduğu sıkı zeminde 1 çap çevresinde delgi yapılmayarak, imalat atlamalı olarak sürdürülmesi gerekmektedir.

Eryap Mühendislik olarak imalatını yaptığımız değişik çap ve ebatlardaki fore kazıkların farklı arazilerde çeşitlilik göstermesi imalat sürelerinde farklılık göstermektedir.

Akışkan, kumlu ve sulu zeminlerde imalat süreleri farklılık göstermektedir.

Kuru ve birbirini tutan zeminlerde imalat hızlı ilerlemekte demir ve beton imalatı ile iş proje süresinde tamamlanmaktadır.