Zemin Etüdü bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu çalışmaları farklı yöntemler ile yapılır. Zemin etüdü çalışmalarında yararlanılan yöntemlerinden bazıları şu şekilde sıralanıyor;

Sondaj, Sismik, Elektrik, Manyetik, Elektromanyetik, Gravite, Radyoaktivite etütlerdir. Bu farklılıklar, çalışmanın yapılma amacına, zemin cinsine ve projeye göre meydana geliyor.

Zemin etüdü çalışmaları kapsamında; Sismik kayma dalgası ve sıkışma dalgası Vs/Vp, Zemin ivme spektrum katsayıları Ta-Tb, Zemin Hâkim Titreşim Periyodu, Olası bir depremde inşaat zemininde oluşabilecek deprem ivmesi, Zemin emniyet gerilmesi, Yer altı suyu seviyesi, Dinamik Elastik Parametreler, Yerel zemin sınıflaması gibi parametreler saptanmaktadır.

Eryap Mühendislik olarak tüm zemin etüt çalışmalarını uzman kadromuzla ve gelişmiş ekipmanlarla gerçekleştirmekteyiz.